ท่านสามารถร้องเรียนเกื่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 042-810234

หรือที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน