14 กุมภาพันธ์ 2560 งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลหนองหิน ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ “ส่งรักยังไง ให้ปลอดภัย” โดยบูรณาการร่วมกับวันบริจาคโลหิต ของอำเภอหนองหิน มีการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ และตอบคำถาม เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น  แจกถุงยาง อนามัย  โดยได้รับความสนใจจาก  นายประโยชน์ สมศักดิ์  นายอำเภอหนองหิน  รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมบริจาคโลหิตเข้าชมนิทรรศการ  จำนวน 180 คน