คลิก Google Maps

 ที่อยู่ : โรงพยาบาลหนองหิน 300 หมู่ 2 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190

เบอร์โทรติดต่อ : 042-810234

FAX : 042-810233