พิมพ์

โรงพยาบาลหนองหิน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 

 

     ตามประกาศโรงพยาบาลหนองหิน ลงวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่งคือ

1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้ช่วยช่างทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา 

3.พนักงานบัตรรายโรค  จำนวน 1 อัตรา

         บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านการคัดเลือกดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 >> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก <<