พิมพ์

โรงพยาบาลหนองหิน 

มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง

เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545

จึงรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง

 

รายละเอียดการจ้าง

1. ผู้ช่วยช่างทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก